Natalo sa talpak si mister siya tuloy ang ibinayad

42