Bale wala ang lamig ng baguio sa init ng katawan

35