Basta walang lokohan tayo lage magkakatuluyan

128