Buti hindi nakakabulag ang pinutok sa kanyang mukha

780