Ibinaon ng Nakahiga.. Nasargo Ang Kanyang Bunganga

1