Ikandalosa kong asawa iyot lang pala magpakalma sa kanya

262