Kung ano ano ng salitang lumabas sa kanyang bibig

6