Maging patas ang kantutan kapag ikaw naging loyal

515