Mala Mistisa ang Ganda, Laging Nagsasarili Mag-isa

253