Nahihiya minsan dahil ang bilis niyang malabasan

696