Nakadale na naman ng studyante si manong guard

97