Pag labas ng training center may nag hihintay na palang kakain

63