HD Panalong EX, Laging Hinahanap sa Tuwing Nalilibog

6