Tamang tama boring sa bahay gumawa sila ng himala

912