The Day New Year, Sa Kabit Naman Umiscore si Loko!

44