Walang pang Motel si Tito sa Bago niyang Kabit

69