11100100% Mas Lalo Akong Ginanahan Nung Siya na Ang Nasa Top

9